ศาลอียิปต์ยกอุทธรณ์ยึดทรัพย์มูบารัค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ข้าราชการตุลาการศาลอียิปต์รายหนึ่ง เผยว่า ผู้พิพากษาสูงสุดได้ยกคำร้องอุทธรณ์ของอดีตประธานาธิบดีมูบารัค
ในการอายัดทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อการสอบสวนความผิดทางอาญา และ ข้อกล่าวหาที่เป็นไปได้ ต่อสมาชิก หรือ
บุคคลในครอบครัวทั้งหมดของมูบารัค ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย

ฮอสนี มูบารัค ก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำอียิปต์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สิ้นสุด 18 วันของการประท้วง
ครั้งรุนแรงของประเทศ และ การปกครองที่ยาวนานเกือบ 30 ปี ขณะที่ภรรยา และ บุตรชายทั้งสอง
รวมถึง ภรรยานอกกฏหมาย ปัจจับันยังถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อัยการสูงสุดของศาลอียิปต์ สั่งยึดทรัพย์ทั้งหมดของมูบารัค และ สั่งอายัดทรัพย์
ในกองทุนของครอบครัวมูบารัคใน 8 วันต่อมา โดย ให้เหตุผลเพื่อป้องกันมิให้ ภรรยา และ ลูกชายของมูบารัคหนี
ออกนอกประเทศ