ฝ่ายค้านเตรียมแถลงผลงาน 22 มี.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังการประชุมว่า พรรคมีมติจะประชุมใหญ่ ในวันที่ 22 มี.ค. เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของฝ่ายค้านตลอดปี 2553 รวมถึงจะมีการหารือเรื่อง พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ โดยจะตั้งคณะกรรมการเป็นคู่ขนาน เพื่อตรวจสอบความชอบธรรมในร่างดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นก็พบว่า เป็นร่างที่รัฐบาลใช้อำนาจควบคุมแบบเผด็จการ ส่วนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสูตร 375 และ 125 ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว พรรคมีมติตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 3 ชุด ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และนักวิชาการจากภายนอก เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้สมัครของพรรคในระบบแบ่งเขต 310 คน

อย่างไรก็ตาม ในวันพฤหัสบดีนี้ พรรคเพื่อไทย จะยื่นกระทู้ถามสด นายกรัฐมนตรี เรื่องการลงทุนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในประเทศอียิปต์ กว่า 16,000 ล้านบาท และเรื่องสินค้าราคาแพงในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนด้วย