EUชมสตรีแอฟริกา-ติมอร์มีส่วนร่วมการเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องในวันสตรีสากล ในวันนี้ (8 มี.ค.) กลุ่มผู้บริหารหญิงของสหภาพยุโรป หรือ อียู ประกอบด้วย แคทเทอรีน แอชตัน รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง และ วิเวียน เรดดิง กรรมาธิการด้านการยุติธรรม สิทธิขั้นพื้นฐาน และประชากร ของสหภาพยุโรป ได้กล่าวยกย่องการทำหนาที่ของสตรีในแอฟริกา

"เราหวังว่า บทบาทสำคัญที่ผู้หญิงที่กำลังทำ จะสะท้อนออกมาอย่างเต็มที่ จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในแอฟริกาเหนือ เพราะผู้หญิงเป็นหัวใจในการอภิปรายถึงการจัดระเบียบอนาคต" ผู้บริหาร อียู กล่าว

ทั้งนี้ รองประธานคณะกรรมาธิการ อียู ทั้ง 2 คน ยังได้เรียกร้องให้มีการลงทุนด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในเด็กผู้หญิง เพราะว่าปัจจุบัน ผู้หญิงจะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้ มีถ้อยแถลงอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งได้ยกย่องติมอร์ตะวันออก ว่า ตัวอย่างที่น่าจับตามองในโลกกำลังพัฒนา เกี่ยวกับการให้สิทธิ์กับผู้หญิง เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาติมอร์ตะวันออก กว่า 30 % เป็นผู้หญิง