ไทย-มาเลย์ถกร่วมรณรงค์ปราบการค้ามนุษย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลาจังหวัดสงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง แรงงานจังหวัด ฝ่ายปกครอง และเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลา
ลัมเปอร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - มาเลเซีย นายสมพงศ์ กวางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายกงสุล เปิดเผยว่า ในการเปิดเผยหารือในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามแดน และปัญหา
หลอกลวงแรงงานไทยเข้าไปทำงานในภาคการเกษตร และประมงในประเทศมาเลเซีย การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ที่ผิดกฎหมาย เช่น พนักงานนวด พนักงานเสริฟ ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานมาจากภาคเหนือและภาคอีสาน และมีหลายพันคนที่กำลังประสบปัญหา