อุตุฯเตือนฉ.5-จ.สุราษฎร์ลงไปมีคลื่นสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก ในช่วงวันที่ 8 - 9 มี.ค. 2554 อนึ่ง ในช่วงวันที่ 9 - 11 มี.ค. ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไป จะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ