ครม.ขยายเวลาคกก.เจรจาแก้ปมสัมปทานต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ขยายเวลาการเจรจาของคณะกรรมการเจรจา กรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทาน กรณีการให้เอกชนชดเชยรายได้ที่รัฐสูญเสีย จากการแก้ไขสัญญาสัมปทานของภาคเอกชน โดยขณะนี้ ได้เจรจาไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ซึ่งคาดว่า จะสิ้นสุด และเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อีกครั้ง ภายในเดือน มี.ค. นี้ และที่ผ่านมาเอกชนให้ความร่วมมือในการเจรจาเป็นอย่างดี แม้จะยืนยันว่า ที่ผ่านมา ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่พร้อมจะยอมรับผลของการชดเชยในการเจรจาในขั้นตอนสุดท้าย