อุตุฯเตือนฉบับ4พายุฤดูร้อนมาเยือนไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังปานกลาง ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก ในช่วงวันที่ 8-9 มี.ค. 2554 อนึ่ง ในช่วงวันที่ 9-11 มี.ค. ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไป จะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ ส่วนกรุงเทพมหานคร มีฝนปริมาณ 60 % ในพื้นที่