ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนามหมิ่นพจมาน

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนามหมิ่นพจมาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในคดีที่ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนาม ยิ้มแย้ม อดีตประธาน คตส. เป็นจำเลยในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน กล่าวหา คุณหญิงพจมาน ในทำนองว่า เข้าทำสัญญาซื้อที่ดินรัชดาภิเษก จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน โดยกฎหมาย โดยศาลอุทธรณ์ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษากันแล้วเห็นว่า การประกาศ คปค. ฉบับที่ 30 ให้อำนาจ คตส. มีและใช้อำนาจในการสอบสวน ตามพระราชบัญญัติ ป.ป.ช. หากมีการดำเนินคดี ก็ต้องมีการรวบรวมรายชื่อของ ส.ส. และ ส.ว. จำนวน 1 ใน 4 เข้าชื่อ เพื่อยื่นเรื่องผ่านประธานวุฒิสภา ให้ดำเนินการยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติ ป.ป.ช. ปี 2542 คดีจึงอยู่ในอำนาจของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้นศาลชั้นต้น จึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาตรา 4 ที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ประเด็นข้อกฎหมายนั้น ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้อง