อดีตผู้ว่าฯธปท.แนะ3ทางแก้ทุนเคลื่อนย้าย

อดีตผู้ว่าฯธปท.แนะ3ทางแก้ทุนเคลื่อนย้าย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้ความเปราะบางเงินทุนเคลื่อนย้าย ว่า ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ควรมีการร่วมกันหาทางออกปัญหา
เงินทุนเคลื่อนย้าย ที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมี 3 ทางออกด้วยกัน แนวทางแรก คือ ธนาคารกลางต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาจต้องปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ โดยหันมาใช้การกำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยน
หรือ Exchange Rate Targeting โดยเปิดโอกาสให้ค่าเงินของแต่ละสกุลปรับขึ้นได้เป็นสเตปๆ ทางออกที่ 2 คือ การรวมกลุ่มกันใช้เงินสกุลเดียว เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป ที่ใช้เงินยูโร และทางอออกที่ 3 ซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่
สุด และทำให้โจมตีค่าเงินได้ยาก คือ การใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบหน่วยสกุลเงินเอเชีย หรือ Asian Currency Unit มีการกำหนดค่าเงินอ้างอิงของเงินแต่ละสกุล ซึ่งอาจมีการปรับค่าเงินปีละครั้ง ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ