สำนักพุทธขอพระปัตตานีงดบิณฑบาต1ด.

สำนักพุทธขอพระปัตตานีงดบิณฑบาต1ด.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยถึง กรณีคำสั่งห้ามพระสงฆ์ในพื้นที่ จ.ปัตตานีออกบิณฑบาต หลังตกเป็นเป้าหมายกลุ่มคนร้ายว่า เรื่องดังกล่าว ไม่ใช่มติของสำนักพระพุทธศานาฯ แต่เป็นมติของคณะสงฆ์ใน จ.ปัตตานี ซึ่งทางเถรสมาคม และสำนักพระพุทธฯ ก็เห็นด้วย เพื่อความปลอดภัย แต่ไม่ได้มีการสั่งงดบิณฑบาตทั้งหมด บางวัดอาจมีการจัดจุดให้บิณฑบาตภายในวัดก็เป็นได้ ตามความเหมาะสมและคณะ มีมติให้จ่ายปัจจัย พระและเณร รูปละ 100 บาท ในการงดบิณฑบาตในครั้งนี้ เป็นเวลา 1 เดือน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านบาท ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ ตนเองและคณะ จะเดินทางนำเงินดังกล่าวไปมอบให้เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ดำเนินการให้พระสงฆ์และสามเณร จากนั้นจะมีการเยี่ยมพระสงฆ์ ที่บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบ และมอบปัจจัยช่วยเหลือ เยียวยา จำนวน 3 หมื่นบาท ส่วนพระสงฆ์ที่มรณภาพนั้น ก็จะไปร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศล และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1 แสนบาท

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ ยังสามารถร่วมใส่บาตรและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาได้ที่วัด และพระสงฆ์ในพื้นที่ ก็ยังปฏิบัติกิจของสงฆ์ดังเดิมทุกประการ

อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องการงดบิณฑบาตจากหลายฝ่าย ว่าเป็นการ อาบัติ เนื่องจากการบิณฑบาตถือเป็นกิจของพระสงฆ์ แต่ด้วยสถานการณ์และความจำเป็น จึงมีมติดังกล่าว