แอร์ฯบินไทยขึ้นฟ้องศาลแรงงาน เรื่องลดอ้วน

แอร์ฯบินไทยขึ้นฟ้องศาลแรงงาน เรื่องลดอ้วน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งแอร์โฮสเตส และสจ๊วต ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 22 คน ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท การบินไทย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย และ นายชัชวาล เสนะวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นจำเลยที่ 1-3 ต่อ ศาลแรงงานกลาง เรื่องขอให้ศาลวินิจฉัยว่า กรณีที่บริษัทการบินไทย มีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยใช้ค่าบอดี้แมสอินเดกซ์ หรือ BMI เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2553 ที่ลงนามโดย นายปิยสวัสดิ์ มาใช้ควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้พนักงานต้อนรับหญิง ต้องมี BMI ต้องไม่เกิน 25 และรอบเอวไม่เกิน 32 นิ้ว ส่วนพนักงานชาย ต้องมี BMI ไม่เกิน 27.5 และรอบเอวไม่เกิน 35 นิ้ว และหากไม่สามารถปฏิบัติได้ภายใน 6 เดือน ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2553 เป็นต้นมา จะต้องเปลี่ยนมาให้บริการ เส้นทางบินภายในประเทศ หรือ บินในเส้นทางไปกลับภายในวันเดียว และหากเมื่อครบกำหนด 1 ปี ยังไม่สามารถปรับปรุงได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องเปลี่ยนมาปฏิบัติงานภาคพื้นดินแทน

ซึ่งคำสั่งดังกล่าว ถือเป็นการลดความมั่นคงในสภาพการจ้างงาน และเป็นประกาศคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และขัดต่อสภาพการจ้างงาน จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว โดยศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณา และนัดและนัดพร้อมคู่ความในวันที่ 4 เม.ย.นี้ เวลา 09.00 น.