กกต.แนะแก้กฎหมายลูกเสร็จถึงค่อยยุบสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมือง กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และ 98 ที่มีบุคคลบังคับใช้ไปแล้ว ว่า เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วย เนื่องจาก มีความเกี่ยวโยงกัน โดยขณะนี้ กกต. ได้ร่างกฎหมายลูกทั้ง 3 ฉบับ แล้ว ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่ง ส.ส. และส.ว. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. เพื่อเตรียมเข้าสู่ที่ประชุม กกต. ภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ กกต. มีความกังวลว่า หากไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กรณีการเปลี่ยนระบบ ส.ส.สัดส่วน เป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ที่ต้องมีการเสนอรายชื่อของผู้รับสมัครกาเลือกตั้งด้วย อีกทั้งเห็นว่า การแก้ไขกฎหมาย ควรผ่านร่างรัฐสภามากกว่าให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมาแก้ไข ดังนั้น จึงอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายลูกทั้ง 3 ฉบับ ก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภา

อย่างไรก็ตาม กกต. อยากได้ความชัดเจนจาก นายกรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง