พรรคการเมืองจับฉลากแถลงผลงานผ่านTV

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมือง ได้เชิญตัวแทนของพรรคการเมือง เพื่อเข้าชี้แจง และจับฉลากลำดับที่การออกอากาศในการแถลงผลงานของพรรคการเมือง ประจำปี 2554 จำนวน 9 พรรคการเมือง ซึ่งผลจากการจับฉลากเริ่มต้นจาก พรรคกิจสังคม พรรคมาตุภูมิ พรรคประชาธิปัตย์
พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมชาติพัฒนา พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคประชาราช และพรรคเพื่อไทย โดยทุกพรรคจะต้องส่งเทปออกอากาศ มายังคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือ กบว. ของ กกต. เพื่อทำการตรวจสอบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม นี้ และจะเริ่มออกอากาศได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ก.ค.นี้