พณ.เปิดรับสมัครผู้ส่งออกดีเด่นปี54แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 เม.ย. 54 ทางกรมส่งเสริมการส่งออก จะเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกสินค้าและบริการไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2554 หรือ Prime Minister's Export Award 2011 ในช่วงเดือน ส.ค. จากนายกรัฐมนตรี โดยแบ่งประเภทรางวัล เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง ประเภทสินค้าที่มีการออกแบบดี ประเภทธุรกิจบริการส่งออก และประเภทสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบและคุณภาพดี