ปรับปรุงลานวัดควนวิเศษ สร้างเมรุแม่ถ้วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณวัดควนวิเศษ ถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นสถานที่สร้างเมรุชั่วคราว สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางถ้วน หลีกภัย มารดาของ นายชวน หลีกภัย ขณะนี้ มีหน่วยงานจากสำนักงานทางหลวงชนบทตรัง สำนักงานแขวง
การทางตรัง และฝ่ายโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่วัดควนวิเศษ แล้วต่อเรื่องนี้ นายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง กล่าวว่า บริเวณฝั่งโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ ตรงหน้าโรงธรรม จะใช้เป็นที่สร้างเมรุชั่วคราว ที่นั่งพระ ส่วนด้านหน้า จะเป็นที่นั่งสำหรับแขกผู้ใหญ่ และพื้นที่บริเวณฝั่งพระอุโบสถ จะเป็นพื้นที่สำหรับแขกที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สามารถจุคนประมาณ 1,000 คน ส่วนพื้นที่ทำการปรับปรุง ประมาณ 5,000 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 8 มีนาคม นี้