ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง32จังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 32 จังหวัด 251 อำเภอ 1,698 ตำบล 16,052 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน นครสวรรค์ แพร่ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย อุบลราชธานีมุกดาหาร หนองบัวลำภู และขอนแก่น ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระบุรี สมุทรปราการ และ กาญจนบุรี ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี สระแก้ว ระยอง และ ชลบุรี ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป