พธม.ยื่นหนังสือร้องนายกฯทวงคืนแผ่นดิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และนายเทพมนตรี ลิมปพยอม ตัวแทนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้เดินทางเข้ามาภายในทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการยื่นหนังสือครั้งที่ 3 เรียกร้องให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ทวงผืนแผ่นดินที่ไทย ได้สูญเสียให้กับกัมพูชาจากการบริหารงานของรัฐบาล รวมทั้งขอให้นายกรัฐมนตรี ยกเลิก
การประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ควบคุมการชุมนุม ที่ถือว่าเป็นการประกาศที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ ทางกลุ่มพันธมิตรฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อเอาผิดต่อนายกรัฐมนตรี ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้กัมพูชา เข้ามารุกล้ำดินแดนของไทย และจะมีการยื่นฟ้องทางแพ่งและทางปกครองต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ ตัวแทนกลุ่มพันธมิตรฯ ยังได้แสดงความกังวลถึงร่าง TOR ของประธานอาเซียน ที่จะส่งตัวแทนเข้ามาสังเกตการณ์ในประเทศไทยว่า อาจจะเป็นหนังสือสัญญา ที่ทำให้ไทยต้องเสียดินแดนอีกครั้ง