ชาวอ.เวียงแหงยื่นผู้ว่าเรียกร้องเปิดด่าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนชาวบ้าน อ.เวียงเเหง จ.เชียงใหม่ นำโดย นายณัฐนิติ วุฒิธรรมปัญญา ประธานชมรมพ่อค้า อำเภอเวียงเเหง ยื่นหนังสือ พร้อมนำรายชื่อ 150 รายชื่อ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือแทน ที่กลุ่มพ่อค้า และชาวบ้าน ได้เรียกร้องขอมีการเปิดจุดผ่อนปรน ช่องทางหลักแต่ง ซึ่งเป็นแนวเขตแบ่งกั้นเส้นทางเข้า-ออก ระหว่างไทยกับพม่า ซึ่งในอดีตรัฐบาลทั้ง 2 เคยเปิดจุดผ่อนปรน ช่องทางหลักแต่ง ให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางอาชีพ แต่ใน 10 ปี ที่ผ่านมา ด่านได้ปิดลง ทำให้พ่อค้าประชาชน ต่างได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในแต่ละวันจะมีญาติจำหน่ายสินค้าไปยังพม่าร่วมวันละ 10 ล้านบาท ส่งผลให้เจ้าของร้านค้าต้องแบกรับภาระหนี้สิน และปิดกิจการไปแล้ว ดังนั้นพ่อค้าผู้นำประชาชนที่เดือดร้อน จึงมีเป้าหมายที่จะให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ เปิดจุดผ่อนปรน และดำเนินการค้าขายเหมือนในอดีตซึ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จะรับไว้พิจารณา และเสนอหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นของทั้ง 2 ประเทศ