เชลล์ลดดีเซล50สต.วันนี้เหลือเท่ารายอื่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ลง 50 สตางค์ต่อลิตร ตามผู้ค้าน้ำมันรายอื่น โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาดีเซลของเชลล์ปรับลดลงจาก 30.49 บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ 29.99 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นราคาเดียวกับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น