สุเทพไม่พอใจผลปราบยาเสพติดขอปชช.มั่นใจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวว่า ขณะนี้ตนยังไม่มีความพอใจในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งตนก็ทราบว่าประชาชนไม่พอใจเช่นกัน และกังวลกับพิษภัยของยาเสพติด โดยเรื่องนี้ เกิด
จากการที่มีผู้อยากรวยทางลัดจึงขายยาเสพติด ทำให้มีการระบาดจำนวนมาก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็มีการสู้รบ จึงค้าขายยาเสพติดเพื่อนำไปเป็นทุน ซึ่งยืนยันจะไม่ท้อถอย ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการตกลงกันแล้วว่า ผู้บังคับบัญชา
แต่ละหน่วยงานจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง โดยไม่มอบหมายให้รองเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งก็ไม่ได้มีการคาดโทษ แต่จะเน้นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายเป็นหลัก ขณะที่ประชาชนมั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปราบปราม
อย่างเต็มที่ รวมทั้งยืนยันกับประชาชนว่า แม้งานการปราบปรามป้องกันยาเสพติดจะดูล่าช้า แต่ก็มีความแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ตนมีความเป็นห่วงเรื่องการบำบัดรักษผู้ติดยาเสพติด เนื่องจาก 3 เดือน ที่ผ่านมา สามรถจับกุมได้กว่า 30,000 - 40,000 คน