ฮุนเซนเผยอินโดฯเตรียมจัดถกJBCไทย-เขมร

ฮุนเซนเผยอินโดฯเตรียมจัดถกJBCไทย-เขมร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าววานนี้ (5 มี.ค.) ระหว่างการเดินทางเข้าเยี่ยมทหารผู้พิการ และครอบครัว
ในอำเภอชาอูค จังหวัดกำปอด (Kampot) ว่า นายมาร์ตี นาตาเลกาวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย กำลังเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา หรือ JBC ในกรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทางกัมพูชา เอง ก็ยินดีให้ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้กำหนดวันและเวลาของการประชุมดังกล่าว
และอินโดนีเซีย ก็จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาดข้อตกลงใดก็ตามที่เกิดขึ้น และอินโดนีเซีย จะรับทราบในข้อตกลงทุกอย่าง
ระหว่างไทยและกัมพูชา

นอกจากนี้ สมเด็จฮุน เซน ยังกล่าวถึงหนังสือที่ทางอินโดนีเซีย ส่งถึงไทยและกัมพูชา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าด้วย
เงื่อนไขและอำนาจของผู้สังเกตุการณ์จากอินโดนีเซีย ที่จะเข้าไปสังเกตุการณ์ในพื้นที่พิพาท ซึ่งในจดมายดังกล่าว
รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เขียนบอกกับตนว่า นายมาร์ตี ทราบดีว่า ไทยไม่ได้คัดค้านการส่งผู้สังเตุการณ์เข้าไปใน
พื้นที่ แต่กำลังทำการพิจารณา

http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-03/05/c_13762849.htm