รองฯสุเทพเชื่อพลังปชช.ทลายยาเสพติดได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวระหว่างการเปิดโครงการ พังงาเข้มแข็งชนะภัยยาเสพติด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลว่า รัฐบาลได้กำหนดแนวทาง 3 ด้าน ในการดำเนินการกับยาเสพติด ประกอบด้วย การป้องกันบุตรหลานที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน ขณะเดียวกัน ยุทธศาสตร์นี้จะต้องร่วมกันให้ประชาชนพ้นภัยจากยาเสพติดให้ได้ ส่วนการปราบปรามนั้น ได้ดำเนินการกับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ รายย่อย โดยการดำเนินคดี ใช้วิธีการตามกฎหมาย พร้อมเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิของประชาชน ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่า ความร่วมมือของทุกฝ่ายจะทำให้ชนะภัยยาเสพติดได้

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ประเทศยังมีความแตกแยกตามความคิดแบ่งฝ่ายกัน พลังของประชาชนจึงเป็นพลังที่มีความหมายสำคัญ ที่จะทำให้คนเห็นแตกต่างตระหนักถึงความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในประเทศ รวมถึง การที่ไม่ให้มีบุคคลคิดกระทำการใดกระทบกับสถาบัน หรือ ทำสิ่งใดให้เปลี่ยนแปลงต่อสถาบัน อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวมีประชาชน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอของจังหวัดพังงา ร่วมงานกว่า 26,000 คน