ฟ้าหญิง ร่วมทรงบาตร ถวายผ้าไตรพระผู้ใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เช้าวันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานผ้าไตร และภัตตาหาร 3 หาบจากนั้นได้ร่วมทรงบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศล ถึง พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ส่วนอัฐิ ทางวัดได้เก็บไว้ในหีบอย่างหนาแน่น มีพระสายวัดป่า ชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้ดูแลเก็บกุญแจ องค์ละ 1 ดอก รวมจำนวน 8 ดอก เวลาเปิดต้องเปิดพร้อมกัน โดยอัฐิธาตุ ที่มีการประชุมกัน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี และส่วนที่ 2 มอบให้กับพระลูกศิษย์สายวัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว กว่า 130 แห่ง ไปกราบเคารพ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวถึงพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ต่อไป และขณะนี้ก็ยังมีประชาชนหลั่งไหล เดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดอย่างไม่ขาดสาย