นายกออกจากที่พักเพื่อร่วมงานหลวงตาบัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางออกจากเรือนรับรอง กองบิน 23 กองพลบินที่ 2 เพื่อเดินทางมาร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ เมรุชั่วคราว วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี ส่วนทาง
ด้านการจราจร เป็นไปด้วยความแออัด รถมุ่งหน้าไปยังวัดป่าบ้านตาด เส้นทางทุกสายติดแน่น ยกเว้นเส้นทางหลักที่ใช้ต้อนรับ เฉพาะบุคคลสำคัญ