รองสุเทพยันไม่เคยฮั้วพธม.ต่ออายุรัฐบาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวว่า การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่ใช่เป็นเกมการเมือง จากฝ่ายรัฐบาล เพื่อขยายเวลาการยุบสภาออกไป เรื่องนี้ นายกรัฐมนตรี ไม่เคยมีแนวคิด ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่รัฐบาลจะอดทนแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่ง ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงได้

นอกจากนี้ นายสุเทพ ยังกล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เสนอให้ใช้ระบบการเมืองอื่นเป็นเวลา 4-5 ปี ก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ว่า ให้นำแนวคิดนี้ไปเสนอต่อพรรคการเมืองของกลุ่มพันธมิตรฯ หากประชาชนเห็นด้วย ก็จะเลือกพรรคการเมืองของกลุ่มพันธมิตรฯ เข้ามาเอง