ลำปางแล้งเร่งสูบน้ำให้ข้าวโพดหวั่นตาย

ลำปางแล้งเร่งสูบน้ำให้ข้าวโพดหวั่นตาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกรชาวไร่ที่ปลูกข้าวโพด ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ต่างพากันขุดบ่อน้ำกลางลำน้ำแม่ตุ๋ย และในลำห้วยแม่นึง เพื่อทำการสูบน้ำมาทำการหล่อเลี้ยงต้นข้าวโพด หลังจากต้นข้าวโพดจำนวนมากนั้นขาดน้ำหล่อเลี้ยงอย่างหนัก และกำลังจะแห้งตาย ซึ่งหากยังไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้น คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์ ต้นข้าวโพด อาจแห้งตายคาสวนได้ ประกอบกับในช่วงนี้ลำต้นข้าวโพด ต้องการน้ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากลำต้นข้าวโพด กำลังออกผลิต ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิต หากขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นเป็นเวลานาน อาจจะส่งผลให้เมล็ดในฝักข้าวโพดเสียหายได้ ส่วนในพื้นที่ ต.ทุ่งกว๋าว นั้น มีต้นข้าวโพด ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้มากกว่า 200 ไร่ จากไร่ข้าวโพดทั้งหมดกว่า 5 พันไร่

ด้านเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ต้องเร่งหาเครื่องสูบน้ำ มาเร่งสูบน้ำกลางลำน้ำแม่ตุ๋ย และลำน้ำแม่นึง เพื่อสูบน้ำเข้าไร่ข้าวโพด เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน