คดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 4 เปิดเผยว่า อัยการ มีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีที่บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์ ) ยูไนเต็ด จำกัด และผู้บริหาร รวม 14 คน ตกเป็นผู้ต้องหากระทำผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.
2469 และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 กรณี ร่วมกันแสดงราคานำเข้าบุหรี่ยี่ห้อมาร์ลโบโร และแอลเอ็ม จากประเทศฟิลิปปินส์ ต่ำกว่าปกติ เพื่อชำระภาษีบุหรี่ต่อกรมสรรพสามิต ที่น้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้รัฐเสียหายกว่า 68,000 ล้านบาท

โดย นายวงศ์สกุล กล่าวว่า หลังจากคณะทำงานอัยการพิจารณาข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานแล้ว ยังฟังไม่ได้ว่า พวกผู้ถูกกล่าวหาสำแดงเท็จ จึงมีคำสั่งไม่ฟ้อง และได้ส่งความเห็นไปให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาแล้ว หากเห็นด้วยกับอัยการ คดีถือเป็นอันยุติ แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับอัยการ ก็ต้องทำความเห็นแย้งมาส่งให้กับอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาชี้ขาดต่อไป