สตูลนิยมน้ำมันปาล์มเพื่อนบ้านไม่ซื้อรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินพล ดิตถะวิโรจน์ การค้าภายใน จ.สตูล กล่าวถึง ยอดจำหน่ายน้ำมันบริโภคของรัฐบาล ที่ส่งให้ทางจังหวัดจำหน่าย ขณะนี้ส่งจำหน่ายตามร้านค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะให้ถึงมือผู้บริโภคทุกครัวเรือน แต่ยอดจำหน่ายยังไม่คึกคักมากนัก เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ จ.สตูล นิยมนำมันถั่วเหลืองและบริโภคน้ำมันปาล์มที่รับจากประเทศเพื่อนบ้าน น้ำมันในขณะนี้ของภาครัฐ จำหน่ายราคาขวดละ 47 บาท ขณะที่น้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ จำหน่ายเพียงราคาขวดละ 32 บาท เท่านั้น

นายชินพล ยังกล่าวอีกว่า ในพื้นที่ จ.สตูล น้ำมันไม่มีการขาดแคลน และการจำหน่ายน้ำมันอยู่ในราคาที่กำหนดทุกประการ สำหรับสภาวะการขาดแคลนน้ำมันนั้น คาดว่าน่าจะลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลของการผลิตน้ำมันปาล์ม ที่มีผลปาล์มตามสวนต่างๆ ออกจำนวนมาก ในช่วงของเดือน มี.ค. - พ.ค. ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็เตรียมยืมน้ำมันที่จะส่งผลิตน้ำมันที่จะผลิตไบโอดีเซลมาเพื่อบริโภคแทนก่อน ประกอบกับสั่งเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อรองรับการบริโภคของประชาชน