สรรพากรคืนภาษีให้ผู้ยื่นแบบภ.ง.ด.90แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้คืนภาษีให้กับผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2553 ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 54 แล้ว 551,176 ราย หรือ ร้อยละ 63.91 จากจำนวนผู้ที่ยื่นขอคืนภาษีทั้งสิ้น 862,380 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.64 ราย เนื่องจากในปีภาษี 2553 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเพิ่มเติมค่าลดหย่อนทางภาษีหลายรายการ

อย่างไรก็ตาม โดยปกติผู้เสียภาษี มักยื่นแบบในเดือนสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปีนี้คาดว่า จะมีผู้ยื่นแบบประมาณ 9 ล้านแบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการคืนภาษีในกรณีที่ชำระไว้เกินนั้น ก็คืนได้เร็วกว่าเดิม โดยมีบางรายที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นรายการเกิดขึ้นใหม่จากปีก่อน เช่น ค่าลดหย่อนต่างๆ หรือ ติดเกณฑ์ สุ่มตรวจสอบปกติ