นายกฯชี้เครือข่ายชุมชนปชช.ต้องมีส่วนร่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการแสดงความคิดเห็น ในเวทีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ว่า สังคมมีความเจริญ บางครั้งการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เป็นไปตามนั้น เพราะสังคมสลับซับซ้อน ทำให้กฎหมายก็สลับซับซ้อนเช่นกัน อีกทั้งประชาชนขาดความรู้เรื่องกฎหมาย ดังนั้น การปฏิรูปเรื่องการไม่เท่าเทียมกันด้านความรู้ทางกฎหมายจะถูกแก้ไขปัญหา โดยปัญหาในพื้นที่ คนที่รู้ดีที่สุดคือประชาชนในพื้นที่เอง ซึ่งหลักคิดคือ ต้องย้อนกลับที่ชุมชนและประชาชนให้มีส่วนร่วม พร้อมมุ่งหมายไว้เนื้อเชื่อใจในการแก้ไขปัญหา โดยให้คนที่ได้รับความน่าเชื่อถือเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหา รวมทั้ง อยู่ที่ความเข้มแข็งและความตื่นตัวของชุมชนก่อน ถ้าทำให้ยุติระดับชุมชน แล้วนำมาสู่ความสามัคคีก็จะดีที่สุด ขณะเดียวกัน ภาครัฐต้องช่วยส่งเสริมจุดประกายให้เกิดกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย