กรณ์มอบนโยบายบริษัทสินเชื่อไปรษณีย์ไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมอบนโยบายการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริษัทสินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมเปิดเผยว่า บริษัทดังกล่าว จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในเครือของบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 50 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อ ประมาณเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม 2554

อย่างไรก็ตาม จะมีการนำร่องใน 10 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงาน นอกจากจะช่วยเหลือประชาชน ที่มีรายได้น้อย ให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงิน โดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบแล้ว

นายกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้จะยังเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาธุรกิจบริษัทไปรษณีย์ไทย ด้านการเงิน และการธนาคาร ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับการไปรษณีย์ทั่วโลก ที่จะให้บริการใน 3 ธุรกิจหลัก ทั้ง ไปรษณีย์ ธนาคาร และการประกันภัย