เกษตรกรลำปางปลูกผักหวานลดหมอกควัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญเลิศ ยะอนันต์ อายุ 58 ปี ชาวบ้าน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีแนวคิดโดยใช้พื้นที่หลังบ้านที่มีมากกว่า 1 ไร่ เพื่อปลูกผักหวานไว้จำหน่ายช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ซึ่งช่วงดังกล่าว ผักหวานจะมีราคา
แพงมาก โดยช่วงแรกนั้น ปลูกผักหวานไม่สำเร็จ เพราะผักหวานเป็นพืชที่ปลูกยากมาก แต่ระยเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ผักหวานที่ปลูกไว้กลับได้ผลเกินคาด โดยจะมีแม่บ้านมารับซื้อถึงกิโลกรัมละ 150 บาท โดย 1 เดือน สามารถจำหน่าย
ผักหวานได้มากกว่า 100 กิโลกรัม

ทั้งนี้ นายบุญเลิศ นั้น ยังอยากให้ชาวบ้านทุกคนปลูกผักหวานขึ้นเอง และงดการจุดไฟเผาป่า เพื่อหวังให้ผักหวานแตกยอดอ่อน เนื่องจากไฟเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผักหวานแตกยอดอ่อนเร็วกว่ากำหนด ส่วนการปลูกผักหวานเองนั้น หวังว่าจะช่วยทำให้ให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ และลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่มียาวนาน