กต.มอบยาช่วยผู้อพยพหนีภัยสงครามในลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM ได้เข้าหารือกับกระทรวงต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือการอพยพแรงงานไทยในลิเบีย ซึ่ง IOM มีศูนย์ประสานงานอยู่บริเวณชายแดนใกล้เคียงกับประเทศลิเบีย โดย นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนมอบยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และผ้าห่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทยและกระทรวงมหาดไทย ให้กับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน นำไปมอบและช่วยเหลือให้กับผู้อพยพในศูนย์พักพิงโดยรอบประเทศลิเบีย อาทิ ประเทศตูนิเซีย อียิปต์ และไนเจอร์ โดยเฉพาะผ้าห่มที่มีความจำเป็นกับผู้อพยพ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาว

ทั้งนี้ IOM และกระทรวงการต่างประเทศ ยังร่วมทำงานประสานเรื่องการอพยพแรงงานออกจากพื้นที่ในประเทศลิเบีย สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือร่วมกับ IOM ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์