นายกฯ ร่วมกิจกรรมของสภาสตรี

นายกฯ ร่วมกิจกรรมของสภาสตรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเปิดงานเวทีแสดงวิสัยทัศน์ ของพรรคการเมือง เรื่องการส่งเสริมสิทธิ เสมอภาคหญิงชาย และการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมือง โดยยอมรับว่า ไทยยังมีความล้าหลัง ในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี โดยเห็นได้จากสัดส่วนของ ส.ส. และ ส.ว. รวมถึงตำแหน่งอื่น ในทางการเมือง ทั้งนี้ ตนยินดี ที่ทุกพรรคการเมืองร่วมมือกัน เสนอกฎหมายคุ้มครองสิท ตรี โดยจะมีการจัดทำเป็นนโยบายทางการเมือง พร้อมกับได้เห็นบทบาทของสตรี ในภาคธุรกิจ ขณะที่รัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับมิติทางเพศ ในการดำเนินนโยบายหลายด้าน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการสอบเข้าข้าราชการสตรี จะสามารถสอบเข้าได้มากกว่า บุรุษ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในราชการ และเอกชนแต่ยังมีปัญหา และอุปสรรคในการมีภาวะครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลก ทำให้รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของแม่และเด็ก เพื่อวางรากฐานให้สังคม มีความแข็งแรงมากขึ้น