มติกบง.อุ้มดีเซล50สต.กองทุนเหลือ7000ล.

มติกบง.อุ้มดีเซล50สต.กองทุนเหลือ7000ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติให้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาชดเชยค่าการตลาดดีเซลให้กับผู้ค้าอีก 50 สตางค์ต่อลิตร จากเดิมชดเชยอยู่ 4.50 บาทต่อลิตร เป็น ชดเชย 5 บาทต่อลิตร เพื่อพยุงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 30 บาทต่อลิตร ทั้งนี้การชดเชยดังกล่าว จะทำให้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไหลออกวันละ 302 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 9,026 ล้านบาท และเมื่อหักภาระจากการชดเชย NGV และ LPG จะทำให้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือเพียงประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งจะดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลได้ไม่ถึงสิ้นเดือนมีนาคม นี้