ปภ.ประกาศพท.ภัยแล้ง26 จว.คน1.4 ล้านอ่วม

ปภ.ประกาศพท.ภัยแล้ง26 จว.คน1.4 ล้านอ่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึง สถานการณ์ภัยแล้งต่อที่ประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่มี นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง 26 จังหวัด 208 อำเภอ 1,419 ตำบล 14,262 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,467,167 ครัวเรือน 5,543,487 คน พื้นที่ทางการเกษตร ที่คาดว่าจะเสียหาย 714,745 ไร่ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 11จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด โดย นายชวรัตน์ จะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจภัยแล้ง ปี 2554 ในวันที่ 10 มีนาคม นี้ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด