ทหารบุรีรัมย์ระดมกำลังนำน้ำแจกชาวบ้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.วิชัย แชจอหอ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก บุรีรัมย์ ระดมกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาด ไปเติมใส่ถังกักเก็บน้ำ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง และแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ใน ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ กว่า 2,300 ครัวเรือน ที่กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ว ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค หลังแหล่งน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน แห้งขอด ชาวบ้านบางรายต้องซื้อน้ำตามรถเร่ เพื่อนำมาบริโภค ซึ่งในเบื้องต้นได้แจกจ่ายน้ำไปแล้วกว่า 34,000 ลิตร หากไม่เพียงพอก็จะนำมาแจกจ่ายเพิ่มเติมอีก พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งหากพื้นที่ใดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือมายังทางจังหวัดทหารบก เพื่อจะได้นำรถบรรทุกออกไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไป