เพื่อไทยอัดรัฐผลาญภาษีประชาชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เห็นว่า รัฐกำลังนำภาษีของประชาชนไปใช้เกินความจำเป็น และจากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณครั้งนี้ เห็นว่า เป็นการเร่งรีบให้แล้วเสร็จ ภายในวันเวลาที่กำหนด ภาพที่มีการนำเสนอเข้าสู่กรรมาธิการเพื่อของบประมาณบางภาพมีความซ้ำซ้อน และมีการจัดงบประมาณแบบกระจุกตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีการจัดงบประมาณซ่อมแซมแบบ 100% ขณะที่ภาคอื่นๆ กลับใช้งบประมาณที่แตกต่างกัน จึงเห็นว่า อาจมีการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทางด้าน น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย อภิปรายขอตัดงบที่จ่ายให้กับหน่วยงาน เพื่อนำไปฟื้นฟูให้กับผู้ประสบภัย 1,500 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณปี 2554 มีการจัดสรรงบสำรองจ่ายไว้อยู่แล้ว และยังเหลืออยู่อักประมาณ 20,000 ล้านบาท ทำ
ให้ไม่จำเป็นต้องจัดสรรงบเพิ่ม

นอกจากนี้ไม่มีการกระจายงบลงไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างแท้จริง เพราะมีจังหวัดประสบน้ำท่วมกว่า 50 จังหวัด แต่กลับจัดสรรลงพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด ทั้งที่มีจังหวัดที่ประสบภัยน้อยกว่า ทำให้เห็นได้ว่า มีการจัดสรรที่ไม่เป็นธรรม และจัดสรรงบซ้ำซ้อน