บุรีรัมย์สำรวจช่วยญาติแรงงานไทยในลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 23 อำเภอ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานท้องถิ่น พร้อมย้ำให้ผู้นำท้องถิ่นได้เร่งเข้าไปสำรวจช่วยเหลือครอบครัวแรงงาน ที่ไปทำงานยังประเทศลิเบีย และยังไม่เดินทางกลับ ว่ามีความต้องการให้ช่วยเหลือในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะแรงงานที่ลักลอบไปทำงาน โดยไม่ผ่านบริษัทจัดหางาน หรือ กรมการจัดหางาน เพราะแรงงานกลุ่มดังกล่าว อาจตกสำรวจในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อแจ้งไปยังกระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ในกรณีต่างๆ และความต้องการมีงานทำของแรงงาน ที่เดินทางกลับมา เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามที่ร้องขอ นอกจากนั้นยังได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าไปเยียวยาบำบัดฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของแรงงาน ที่เดินทางกลับและครอบครัวต่อไป