TDRI ชี้ ประกันแรงงานนอกระบบไม่เหมาะสม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เปิดเผยว่า สำหรับการขยายประกันแรงงานนอกระบบ ในมาตรการประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล มองว่า ชุดสิทธิประโยชน์ยังน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่จ่าย อาทิ ชุด 100 บาทต่อเดือน ผู้ประกันจ่าย 70 บาท รัฐสมทบ 30 บาท หรือ 150 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตน 100 บาท รัฐสมทบ 50 บาท และชุดสิทธิประโยชน์นี้ ยังละเลยเรื่องของบำนาญ ซึ่งแรงงานนอกระบบให้ความสำคัญ โดยแยกให้กับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ดำเนินการต่างหาก ซึ่งจะทำให้เกิดความ
ยุ่งยากในการเข้าร่วมและการจ่าย ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สนใจที่จะเข้าร่วม และทำให้คนเข้าร่วมไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งแม้ว่าจะมีคนเข้าร่วมจำนวนประมาณ 1,000,000 คน จากกลุ่มแรงงานนอกระบบที่รัฐบาลเน้น คือ กลุ่มหาบเร่แผงลอย แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงง่ายและคนเห็นชัดเจน แต่ 1,000,000 คน ก็เป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ในภาพรวม 23 - 24 ล้านคน