ชาวสบปาดขาดน้ำใช้นาน5ด.-จนท.เร่งช่วย

ชาวสบปาดขาดน้ำใช้นาน5ด.-จนท.เร่งช่วย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หมู่บ้านม่อนหินฟู หมู่ที่ 5 ต.สบป้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค หลังจากปัญหา
ภัยแล้งในพื้นที่ จ.ลำปาง นั้น เริ่มขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ต.สบป้าน ไม่มีน้ำใช้และ
ไม่มีน้ำหลงเหลือให้เห็น เนื่องจากฝนในพื้นไม่ตกมานานแล้วนานกว่า 5 เดือน โดยระบบประปาของหมู่บ้านสบป้าน ไม่สามารถสูบน้ำ นำน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาเข้าแทงก์ในหมู่บ้านได้ ขณะเดียวกันยังพบว่า ระบบผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านสบปาดที่ผ่านมา ก็เกิดมีปัญหาเสียบ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้การได้ ชาวบ้านในพื้นที่อยากให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเร่งตรวจซ่อมให้ใช้การปกติ เพราะช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว คาดว่าจะยาวนาน

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.แม่เมาะ ต้องนำน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน และนำน้ำจากรถน้ำเข้าเร่งเติมน้ำเข้าถังประปาของหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้ช่วงนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และความเดือดร้อนในเบื้องต้นไว้แล้ว