ศาลออสเตรเลียอนุมัติบ.ลูกปตท.ซื้อ ICL

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 54 ว่า ผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โคล โฮลดิ้ง จำกัด หรือ ไอซีแอล ได้อนุมัติแผนเข้าซื้อกิจการ Acquisition Scheme ของบริษัท ไอซีแอล ซึ่งตามแผนการซื้อหุ้น บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ผ่านบริษัท พีทีที มินนิ่ง จำกัด ได้เสนอที่จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน ไอซีแอล ภายหลังจากศาลออสเตรเลีย มีคำสั่งอนุมัติแผนการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวในวันนี้ โดยแผนการเข้าซื้อกิจการจะมีผลใช้
บังคับ เมื่อได้มีการยื่นคำสั่งศาลดังกล่าวต่อ Australian Securities and Investment Commission ในวันพรุ่งนี้ และจะดำเนินการตามแผนซื้อกิจการในวันที่ 15 มี.ค.