กรณ์ยันปรับลดงบฯกลางไม่ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงการอภิปรายของ น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ที่เสนอให้ตัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 30,000 ล้านบาท ว่า ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งงบประมาณ 100,000 ล้านบาท ได้มีการตัดลดในชั้นกรรมาธิการ เหลือเพียง 99,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการนำงบประมาณจำนวน 84,000 ล้านบาท ชดใช้เงินคงคลังในปีก่อนหน้านี้ จึงไม่สามารถปรับลดได้ ขณะที่งบประมาณจำนวน 6,000 ล้านบาท ที่จัดสรรให้กับท้องถิ่นก็เป็นไปตามเงื่อนไข

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวด้วยว่า งบประมาณที่ชดใช้เงินคงคลังจำนวน 42,000 ล้านบาท รัฐบาลได้นำไปใช้หนี้ล่วงหน้า ทำให้รัฐประหยัดเม็ดเงินงบประมาณ และดอกเบี้ยกว่า 1,000 ล้านบาท