สธ.ตรวจความพร้อมแพทย์ดูปชช.วัดป่าบ้านตาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ที่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เพื่อดูความพร้อมในการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ที่จะเดินทางไปร่วมพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงสรีระสังขาล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในวันที่ 5 มี.ค.2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล การสุขาภิบาลอาหาร น้ำดื่ม ส้วม และขยะ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โดยได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีการระดมทีมแพทย์พยาบาล กว่า 500 คน จากโรงพยาบาลต่าง ๆในเขต รักษาพยาบาลจุดใหญ่ 9 จุด และมีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่หน่วยย่อยอีก ประมาณ 100 หน่วย เพื่อเข้าไปดูแลทั้งประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ บริเวณนอกวัดมีรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือแพทย์ครบครัน รวมทั้งหมด 20 คัน และได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์ไว้ จำนวน 3 ลำ เพื่อใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ หากจำเป็นเร่งด่วน