พท.แนะรัฐทบทวนมาตรการนโยบายประชาวิวัฒน์

พท.แนะรัฐทบทวนมาตรการนโยบายประชาวิวัฒน์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาลว่า เป็นการใช้เงินผิดประเภทโดยไม่มีการตรวจสอบความต้องการของประชาชน ซึ่งมีหลายมาตรการที่สร้างความเดือดร้อน จึงอยากให้ นายกฯ ทบทวนการดำเนินการ โดยเฉพาะ มาตรการที่มีปัญหา เช่น การขึ้นทะเบียนทางเท้าสาธารณะ ที่จะให้มีแผงค้าอย่างเป็นระบบและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยตนอยากให้ทาง กทม. จัดสรรที่ดิน เพื่อเป็นจุดจำหน่ายโดยเฉพาะ เพราะมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรรวมทั้ง ขณะนี้ยังเกิดปัญหา เกิดการวิ่งเต้นของผู้ค้าที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนด้วย

อย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทย เตรียมจัดสัมมนาเรื่องการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กทม. ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ปลัด กทม. มาร่วมสัมมนา เนื่องจากล่าสุดจะมีการยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งตนมองว่าไม่เกิดประโยชน์และไม่มีการกระจายอำนาจ อีกทั้ง ยังลิดรอนอำนาจนิติบัญญัติด้วย