เถรสมาคม สั่งสอบพระตามยันตะหากเป็นไทยผิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำนาจ บัวสิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เปิดเผย กรณีมีภาพ นายวินัย ละอองสุวรรณ หรือ ที่รู้จักดีในชื่อ อดีตพระยันตระ อมโรภิกขุ ปรากฏในสื่อมวลชน ลักษณะ เดินบิณฑบาตและปฏิบัติกิจคล้ายพระสงฆ์ว่า เหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งได้สั่งให้ตรวจสอบพระ ที่เดินตาม นายวินัย หรือ พระยันตะ ในรูปว่า เป็นพระจากประเทศใด หากพบว่าเป็นพระในประเทศไทย ก็จะถือว่ามีความผิด เนื่องจาก นายวินัย หรือ พระยันตะ นั้น ได้สึกจากการเป็นพระแล้วและไม่มีสิทธิ์ จะทำพฤติกรรมดังเช่นพระสงฆ์ และพระที่ปฏิบัติตาม ก็ถือว่าผิดวินัย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่หากพบว่า เป็นพระของประเทศอื่น ก็ไม่สาารถดำเนินการใดได้ส่วนพฤติกรรมของ นายวินัย หรือ พระยันตระ นั้น ก็ถือว่าไม่เหมะสม แต่การกระทำเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้

อย่างไรก็ตาม พระยันตะ หรือ นายวินัย นั้น ภาพที่ปรากฏ เป็นลักษณะ แต่งกายคล้ายพระภิกษุ แต่มีผมยาว รุงรัง คล้ายฤาษี และเมื่อปี 2537 ได้ถูกฟ้องร้องหลายข้อหา และถูกตั้งอธิกรณ์ ว่า ล่วงละเมิดเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ อันเป็นหนึ่งในจตุตถปาราชิกาบัติ ที่ทำให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุ ตามพระวินัยบัญญัติ โดยมีการต่อสู้ด้วยพยานหลักฐานมากมายตามสื่อต่าง ๆ เป็นข่าวโด่งดังในสมัยนั้น จนในที่สุดท่านได้ถูกมติมหาเถรสมาคม พิจารณาอธิกรณ์ปรับให้ท่านพ้นจากความเป็นพระภิกษุ เพราะพิจารณาได้ความว่า ท่านต้องอาบัติหนักดังที่ถูกฟ้องร้อง แต่ นายวินัย ไม่ยอมรับ