พลังงานมอบรถตรวจคุณภาพน้ำมันประจำภูมิภาค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประภาส ลิมประพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีมอบรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ กรมธุรกิจพลังงาน ได้จัดเตรียมให้ สำนักวิชาการพลังงานภาค เพื่อนำไปปฏิบัติงานในภูมิภาคว่า โครงการขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นโครงการที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบัน ที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการเกิดความตื่นตัวในการควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภค สามารถป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดเก็บตัวอย่างจากคลังน้ำมัน รถขนส่ง และสถานีบริการมาตรวจสอบคุณภาพ และจัดส่งหน่วยตรวจสอบ คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ออกตรวจสอบสถานีบริการทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ได้ดำเนินการจัดเตรียมรถตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับ วิธีการใช้เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งมอบรถสำนักวิชาการพลังงานภาค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นไป