รมว.พณ.หารือปม เอฟทีเอ ไทย-อินเดีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรีอินเดีย ระหว่างการร่วมงาน INDIA-ASEAN BUSINESS FAIR 2011 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่ง กรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นว่า ได้มีโอกาสหารือถึงความคืบหน้าของการเจรจาเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ ไทย-อินเดีย ซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม กรอบในการลดภาษีสินค้าจากปัจจุบัน 82 รายการ ตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จ
และมีผลบังคับใช้ภายในปี 2012 ซึ่งในเดือน มี.ค.นี้ จะต้องมีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง และจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. ก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเห็นชอบ

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอินเดีย โดยได้มีการผลักดันให้อินเดีย นำเข้าข้าวจากประเทศไทย หลังจากในปีที่ผ่านมา ไม่มีการนำเข้า เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีเพียงพอ และขยายการส่ง
ออกมากขึ้น