กรมศุลเพิ่มระบบITรองรับการค้าเสรีอีก5ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงคลัง เปิดเผยการเข้ามอบนโยบายให้กรมศุลกากร ว่า ทางกระทรวงได้มอบหมายในการเตรียมการรองรับระบบการค้าเสรี ที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปี ข้างหน้า เพื่อให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าระหว่างประเทศในการตรวจสอบสินค้า รวมถึงความรวดเร็วในการตรวจสอบ ทั้งนี้จะมีการเพิ่มระบบไอทีในทุกๆ ด่าน ให้ทั่วประเทศต่อไป

ด้าน นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า นอกจากการที่ทางกรมจะเพิ่มเทคโนโลยีให้มากขึ้นแล้วนั้น ขณะนี้ทางกรม ก็มีชุดเฉพาะกิจในการตรวจตรา และจับกุมผู้กระทำผิด ทั้งการลักลอบนำเข้า และส่งออกสินค้าต้องห้ามต่างๆ เพิ่มเติมกว่าที่เป็นอยู่