สสว.เตรียมจัดไทยแลนด์SMEเอ็กซ์โปร์2011

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมจัดงาน Thailand SME Expo 2011 ระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค. ที่ชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมุ่งเชื่อมโยงนโยบายรัฐกับธุรกิจ ต่อยอดความคิด สู่ความสำเร็จ ด้วยการเชื่อมโยงทุกสิ่งที่ SME ต้องการ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่สร้างโอกาส ให้กับนักธุรกิจทางข้อมูล ทางการเจรจาทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ การให้บริการปรึกษา และแนะนำ การออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยคาดว่า ปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฝึกอาชีพ ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย มีการปรับคู่ทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 800 คู่ รวมทั้งมีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าภายในงาน โดยคาดว่า จะมีเม็ดเงินเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท